Site announcements

Anketim

 
Picture of Admin User
Anketim
by Admin User - Wednesday, 13 March 2019, 10:42 AM
 
Përshëndetje të nderuar Gjyqtarë dhe Prokurorë! Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Shkollës dhe Akademisë së Sigurisë, Shkolla e Magjistraturës ju fton të plotësoni një anketim që Qëndra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë po përgatit për një studim të thelluar mbi sigurinë rrugore. Pjesë e këtij anketimi do të jenë shtresa të ndryshme të popullsisë si dhe qytetarë të profesioneve të ndryshme. Shpresojmë që të kushtoni disa minuta nga koha juaj për plotësimin e këtij pyetesori online që gjendet në linkun e mëposhtëm:
 
https://surveys.enalyzer.com/?pid=fubac6m8
 
Në fund te pyetësorit klikoni tek butoni End Survey që të përfundohet plotësimi.
 
Ju falenderojmë për bashkëpunimin!