1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta; Julian Haxhiu / Erlanda Agaj 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit 17 qershor 2022, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:30
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Summary 123

This is this years course.