Summary 123

This is this years course.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 •              Moderator/Ekspertë       Dita 1: Sokol Berberi/ Ervin Metalla; Vangjel Kosta

                                                        Dita 2: Vangjel Kosta/Ervin Metalla; Sokol Berberi

  ·            Data dhe Vendi i aktivitetit  26-27 mars 2018, SH.M

  ·            Orari i fillimit: 09:00

  ·            Mbështetja financiare: SH.M/IRZ


  1. Ekspertë: Arben Kraja; Dritan Rreshka
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 – 29 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  ·  Ekspertë/Lehtësues: Arben RakipiFehmi Abdiu,Ornela Naqellari

  ·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18  maj 2016,  SH.M Tiranë.

  ·  Orari i fillimit: 09:00

  ·  Mbështetja financiare


  ·         Moderator/Ekspertë: Kees Klomp/ Annet Koopsen, Robert van der Ende, Dritan Rreshka,                                                   Aurela Anastasi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 tetor 2015, Hotel “Mondial” Tirane

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: QNL/NHC


  1. Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori, Elira Kokona.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 - 22 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit09:00
  4. Mbështetja financiareShkolla e Magjistraturës

  Veprat kundër personit krimet kundër jetës. Vepra Penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratike të zgjedhjeve.

  Valbona Vata, Artur Selmani

  Veprat kundër personit krimet kundër jetës. Vepra Penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratike të zgjedhjeve.

  Valbona Vata, Artur Selmani