Site announcements

Picture of Admin User
Aplilimet per programin 2020
by Admin User - Friday, 22 November 2019, 11:51 AM
 

Përshëndetje,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se sapo ka filluar procesi i marrjes së aplikimeve për Programet e Bashkëpunimit të Rrjetit Evropian për Trajnimin Gjyqësor (EJTN) për vitin 2020.

Si dhe në vitin 2019, janë 3 lloje drejtimesh për vendet e Ballkanit Perëndimor për aktivitet...

Read the rest of this topic
(295 words)
 
Picture of Admin User
Anketim
by Admin User - Wednesday, 13 March 2019, 10:42 AM
 
Përshëndetje të nderuar Gjyqtarë dhe Prokurorë! Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Shkollës dhe Akademisë së Sigurisë, Shkolla e Magjistraturës ju fton të plotësoni një anketim që Qëndra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë po përgatit për një studim të ...Read the rest of this topic
(110 words)
 
Picture of Admin User
Njoftim Shpjegues
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 3:04 PM
 

Pershendetje,

Ne vijim te emailit te marre nga “Platforma Moodle” sot ne oren 13:07 me titull: Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN), deshirojme te bejme nje shpjegim ne lidhje me formen dhe natyren e aktivitetit.

Një webinar është...

Read the rest of this topic
(180 words)
 

Available courses

 • Ekspertë: Arta Mandro/ Ekspertë USAID/ AFWJO: Enerjeta Shehaj (Deraj) Diamela Goxha
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 korrik 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: USAID/AFWJO/Shkolla e Magjistraturës.

 • Ekspertë: Albana Boksi, Sandër Simoni/Erjon Bani
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 qershor 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Ekspertë:  Arta Mandro, Mariana Semini, Aurela Anastasi.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 korrik 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: UNDP/Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë: Vangjel Kosta
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 qershor 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  28 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 nëntor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 korrik 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-29 mars 2006 ,Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 prill 2006 ,Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 shkurt 2006.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 27 prill 2006, Shkodër.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 prill 2006, Vlorë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 prill 2006, Korcë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 20 janar 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 janar 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.
 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 tetor 2005, Durrës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  17-18 tetor 2005, Vlorë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  13-14 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  6-7 qershor 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  24-25 shkurt 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  2-3 dhjetor 2005, Shkodër.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  29-30 shtator 2005, Korcë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  8-9 korrik 2005, Vlorë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  10-11 qershor 2005, Durrës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  29-30 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-28 prill 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  15-16 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  21-22 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  30-31 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  21 -22 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 qershor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  16-17 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  19-20 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  17-18 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  23-24 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 20- 21 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 janar 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 qershor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 qershor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-12 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt  2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 prill 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 dhjetor  2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 4-5 prill 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 janar 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 janar-1 shkurt  2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  27 tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO
  1. Eksperte:
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-29 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


  1. Eksperte: Bashkim Caka; Flonja Tashko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-29 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO  1. Ekspertë: 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  4-5 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/EWMI/Banka Boterore


 • Eksperte: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 • Eksperte: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ISSH

 • Eksperte: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ISSH • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 Tetor 2004  Durres
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 korrik 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  25-26 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  1-2 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit18 – 19 Tetor 2004 Shkoder   
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 Mars – 1 Prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 Janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës  1. Ekspertë:
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 Dhjetor 2004  Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 Nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 qershor 2005 Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 -11 Nentor 2004   Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 – 22 Qershor 2005 /Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 Maj 2005/ Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 Maj 2005 Gjirokaster  
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  Orari i fillimit: 09:00
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Sokol Sadushi; Bashkim Caka; Genti Ibrahimi; Sokol Como; Eralda Methasani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 shkurt 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Keshilli I Shtetit Italian


 • Ekspertë: Sokol Como.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit12-14 Janar 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA


 • Ekspertë: Ilir Panda; Halim Islami; Perikli Polloshi.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 janar 2004 Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS  1. Ekspertë: Ilir Panda; Halim Islami; Perikli Polloshi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 dhjetor 2004 Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS


 • Ekspertë: Zamir Shtylla; Halim Islami
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-28 janar 2004 Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA


 • Ekspertë: Artan Hoxha.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:9-11 shkurt  2004; Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA  1. Ekspertë: Zamir Poda; Shega Ligori; Arben Kraja; Monika Kocaqi; Vjollca Mece.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-29 tetor 2003, Tirane
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/DepartamentiAmerikan I Drejtësisë


  1. Ekspertë: Zamir Poda; Shega Ligori; Arben Kraja; Monika Kocaqi; Vjollca Mece.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-23 tetor 2003, Korce.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/DepartamentiAmerikan I Drejtësisë


 • Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 21 dhjetor   2010  
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiare: USAID- Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 4 dhjetor   2010  
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiare: USAID- Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 3 dhjetor 2009  Sarande
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiare: USAID- Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Carlos Almela, Vinsente Jesus, Luis Rodrigues
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 5-9 korrik  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareAmbasada Spanjolle - AECID - Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 10-12 korrik  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareProjekti i binjakëzimit Spanjoll – Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 Shkurt  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareProjekti i binjakëzimit Spanjoll – Shkolla e Magjistraturës • Ekspertë/Lehtësues:Steven Blockmans
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 10-11 dhjetor  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareGTZ në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues:Steven Blockmans
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 19-20 nentor 2010 Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareGTZ në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Luke Dembosky, Glenn Bard.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 11-13 maj 2010 Hotel Rogner Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareOPDAT.  1. Ekspertë/Lehtësues: Michael J.Balas; Mary M.R Amjad I.Qaqish.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit 13-16 Prill 2010 Tirane.
  3. Orari i fillimit09:00
  4. Mbështetja financiareOPDAT.

 • Ekspertë/Lehtësues: Florina Tegu (Nuni), Enkela Bajo
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 korrik  2010 
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: SHM


 • Ekspertë/Lehtësues: Klodian Gega; Holta Kotherja;
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 Dhjetor 2010 Hotel “Lyhnidas” Pogradec
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: QSHPLI


  1. Eksperte: Vangjel Kosta.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 mars 2006, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Evelina Qirjako; Florina Tegu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 mars 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Arta Mandro.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 mars 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Ardian Nuni; Artan Hajdari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 mars 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Luan Omari; Aurela Anastasi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian/IRZ

  1. Eksperte: Sokol Sadushi; Bashkim Caka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/Fondacioni SOROS

  1. Eksperte: Marjana Semini; Lefter Jahja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Dashamir Kore; Sokol Como.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Pranvera Kellezi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 janar 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

 • Ekspertë: Arqile Koca; Arben Rakipi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit   7-8 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE/Fondacioni SOROS


  1. Eksperte: Ardian Kalia.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Skender Kacupi; Hajredin Fuga.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Adnan Kosova; Amarildo Laci.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/IRZ

  1. Eksperte: Marjana Semini; Aleksander Muskaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Sokol Berberi; Alba Vata.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Arta Mandro.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Halim Islami; Bashkim Dedja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Xhezair Zaganjori
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 dhe 4 nëntor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/UNCHR

  1. Eksperte: Marjana Semini; Marjana Dedi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Jacques Tallineau.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 tetor 2005 Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Vasilika Hysi; Sander Simoni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës; 17-18 tetor, Vlore; 20-21 tetor Durres.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/OSBE

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Jacques Tallineau.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Xhezair Zaganjori.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 nentor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/UNHCR

  1. Eksperte: Fatmir Braka; Ledi Bianku.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Xhezair Zaganjori; Marjana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Alion Cenolli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 janar - 1 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Luan Omari; Aurela Anastasi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian/IRZ

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Arta Mandro.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20  tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/SEED/MEDART

  1. Eksperte: Bashkim Caka; Flonja Tashko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-3 dhjetor 2004 Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO

  1. Eksperte: Theodhori Sollaku; Ilir Panda.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian/IRZ

  1. Eksperte: Toni Gogu; Violanda Theodhori.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  19-20 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/EWMI/Banka Boterore

  1. Eksperte: Ilir Beqja; Mirela Selita.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 nentor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ISSH

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Jacques Tallineau.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Pranvera Kellezi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Sokrat Meksi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ENLSC

  1. Eksperte: Sokol Berberi; Alba Vata.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:10-11 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Veprimtaria administrative. Aktet administrative. Aktet me natyre diskeciale. Aktet reale dhe kontratat administrative. Procedimi administrativ, etj.  

  1. Eksperte: Sokol Sadushi; Bashkim Caka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 maj – 1 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/Fondacioni SOROS

  Koherenca ne legjislacionin nderkombetar. I mituri, e drejta penale dhe procesi penal. I mituri, e drejta civile dhe procesi civil. Kodi i ri i familjes. Martesa dhe bashkejetesa. Bashkeshortet, divorci, regjimi pasuror martesor. Konflikti i ligjeve ne te drejten familjare. Femijet, pergjegjesia prinderore, biresimi, kujdestaria, etj.

  1. Eksperte: Halim Islami; Tefta Zeka; Arta Mandro; Dashamir Kore; Holta Kotherja; Vjollca Mecaj; Marjana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 nentor-1 dhjetor 2004; 13-14 dhjetor 2004; 24-25 janar 2005; 22-23 mars 2005; 25-26 prill 2005; 19-20 maj 2005; 28-29 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/UNICEF/KiE/Komisioni Europian

  1. Ekspertë: Zamir Poda; Artur Selmani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Theodhori Sollaku; Artan Hoxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Henrik Ligori; Sander Simoni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Adnan Kosova.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-21 tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-15 prill  2005, Shkolla e Magjistraturës.
  2. Orari i fillimit: 09:00
  3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/AECI

  1. Ekspertë: Ismet Elezi; Maks Haxhia.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Artan Hoxha; Kiço Ngjela.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 maj 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 maj 2007, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 nentor 2006, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Përparim Sanxhaku; Amarildo Laçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/IRZ

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-24 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  2. Orari i fillimit: 09:00
  3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Jacques Tallineau; Tefta Zaka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Arqile Koca; Arben Rakipi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 prill 2005; Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE/Fondacioni SOROS

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 qershor 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Këshilli i Europës/SHM


 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 maj 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiareQëndra Europiane për Gjyqtarë dhe Avokatë Luksenburg/SHM


  1. Ekspertë: 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2007, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare:Qëndra  Europiane për Gjyqtarë dhe Avokatë Luksenburg

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 prill 2007, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 prill 2007, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-23 prill 2007, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Artan Laze; Bashkim Caka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 prill 2007, Vlorë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Valentina Kondili; Ardian Nuni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2007, Gjirokastër
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 mars 2007, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: UNICRI/ Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 maj 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA


  1. Ekspertë: Marjana Semini; Lefter Jahja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 mars 2007, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 janar 2007 Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:Interlational Finance Corparation/Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Valentina Kondili; Ervin Metalla.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 maj 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE

  Gjykimet dhe mosmarrëveshjet tregtare. Pjestimi gjyqësor. Gjykimet dhe mosmarrëveshjet administrative. Njohja e vendimeve të shteteve të huaja. Vlera provuese e akteve të shteteve të huaja.

  1. Ekspertë: Vangjel Kosta; Sokol Çomo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-5 maj 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/IRZ

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 nëntor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:AECI /Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 tetor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:Qëndra për të Drejtën Kushtetuese Europiane dhe Fondacioni Dimitris   Tsatsos të Republikës së Greqisë/Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Aleksander Muskaj; Marjana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE

  1. Ekspertë: Dashamir Kore; Merita Qato.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 tetor 2004 , Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 shkurt 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Dashamir Kore; Sokol Como.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 4-5 qershor 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 nëntor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Ardian Nuni; Artan Hajdari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 mars 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 mars 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9  mars 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 maj 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Dashamir Kore; Ardian Nuni; Mariana Semini; Vangjel Kosta; Thimio Kondi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 shkurt 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS

  1. Ekspertë: Sokol Berberi; Alba Ibrahimi; Bashkim Dedja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 qershor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS/CEELI

  1. Ekspertë: Artan Hajdari; Valentina Kondili; Bashkim Caka; Mariana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 prill 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 shkurt 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  2. Orari i fillimit: 09:00
  3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/UNICEF

  1. Ekspertë: Gjergji Sauli; Arta Mandro; Mariana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 janar 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 dhjetor 2003, Shkolla e Magjistraturës.
  2. Orari i fillimit: 09:00
  3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/UNICEF

  1. Ekspertë: Sokol Sadushi; Bashkim Caka; Genti Ibrahimi; Sokol Como; Eralda Methasani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 dhjetor 2003; 15-16 dhjetor 2003; 13-14 maj 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Keshilli I Shtetit Italian

  1. Ekspertë: Sokol Como.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-5 dhjetor 2003; Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Ilir Panda; Halim Islami; Perikli Polloshi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 nentor 2003;, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS

  1. Ekspertë: Sokol Çomo; Ardian Dvorani; Artan Hoxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-12 nentor 2003, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Artan Hoxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-22 tetor 2003; Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Zamir Poda; Shega Ligori; Arben Kraja; Monika Kocaqi; Vjollca Mece.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-16 tetor 2003 , Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Departamenti Amerikan I Drejtësisë

  1. Ekspertë: Ylvi Myrto; Halim Islami; Artur Selmani
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 tetor 2004; Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA