Site announcements

Picture of Admin User
Aplilimet per programin 2020
by Admin User - Friday, 22 November 2019, 11:51 AM
 

Përshëndetje,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se sapo ka filluar procesi i marrjes së aplikimeve për Programet e Bashkëpunimit të Rrjetit Evropian për Trajnimin Gjyqësor (EJTN) për vitin 2020.

Si dhe në vitin 2019, janë 3 lloje drejtimesh për vendet e Ballkanit Perëndimor për aktivitet...

Read the rest of this topic
(295 words)
 
Picture of Admin User
Anketim
by Admin User - Wednesday, 13 March 2019, 10:42 AM
 
Përshëndetje të nderuar Gjyqtarë dhe Prokurorë! Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Shkollës dhe Akademisë së Sigurisë, Shkolla e Magjistraturës ju fton të plotësoni një anketim që Qëndra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë po përgatit për një studim të ...Read the rest of this topic
(110 words)
 
Picture of Admin User
Njoftim Shpjegues
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 3:04 PM
 

Pershendetje,

Ne vijim te emailit te marre nga “Platforma Moodle” sot ne oren 13:07 me titull: Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN), deshirojme te bejme nje shpjegim ne lidhje me formen dhe natyren e aktivitetit.

Një webinar është...

Read the rest of this topic
(180 words)
 

Available courses

1.      Ekspertë/Lehtësues: Fabian Zhilla, Erjon Bani/ Esmeralda Cami.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21  janar 2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari, Teuta Hoxha/ Flojera Davidhi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  14 janar 2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues : Ardian DvoraniArbena Ahmeti/Gentjan Medja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 janar 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Asim Vokshi; Antonela Prendi / Matilda Fetau.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratës së shitjes së shitjes me rezervë, kontratës së shitjes së sendit të ardhshëm, kontratës së premtimit të shitjes dhe kontratës së shkëmbimit, dhe kontratës së sipërmarrjes.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Marjana Semini; Marjana Shegani / Engjëllushe Tahiri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Florjan Kalaja / Paulin Çera.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arben Rakipi; Altin Binaj / Andi Pogaçe.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë EURALIUS: Kroljanka Bumçi Ekspertë SHM: Henrik Ligori.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27 Nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / EURALIUS / PAMECA

Hyrje në Teorinë Gjinore, Teoritë gjinore në sallat e gjyqit, konteksti kombëtar dhe ndërkombëtar dhe praktika gjyqësore.

 1. Ekspertë /Lehtësues SHM: Aurela Anastasi; Arta Mandro; Mariana Semini / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 – 24 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / UNDP

 1. Ekspertë: Mirela Bogdani; Aida Gugu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/SEJ III

 1. Ekspertë: Mirela Bogdani; Aida Gugu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/SEJ III

 1. Ekspertë/Lehtësues : Naureda Llagami; Elsa Toska / Laurent Fuçia.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të pavarësisë së magjistratit në ushtrimin e detyrës, në raport me kufijtë e hetimit disiplinor. Roli i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në hetimin disiplinor të magjistratëve.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Perikli Zaharia; Evis Alimehmeti / Rezarta Aliu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 – 19 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1.      Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Vojsava Osmanaj/Ina Hoxhaj

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 dhjetor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Lindita Sinanaj, Sokol Ibi/Gentian Hamiti

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 dhjetor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Elsa Toska, Manjola Xhaxho/Entela Nikaj

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Tereza Merkaj, Idlir Peçi/Genti Dokollari.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Tema e aktivitetit: Masat e përkohshme procedurale në procesin civil; Masat e sigurimit të padisë; Ekzekutimi i përkohshëm i vendimit; Pezullimi i vendimit.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Ornela Naqellari / Marsela Dervishi.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Tema e aktivitetit: Parashkrimi fitues përballë mënyrave të tjera origjinale të fitimit të pronësisë. Fitimi i pronësisë me parashkrim fitues, me ose pa titull. Probleme të praktikës gjyqësore lidhur me fitimin e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme shtetërore nga subjektet private në kushtet e parashkrimit fitues me ose pa titull, etj.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Alma Hicka; Artan Hajdari / Flojera Davidhi.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 – 11 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Tema e aktivitetit: Parimi non reformation in peius në gjykimet rishikuese penale, civile dhe administrative.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Sonjela Voskopi; Florjan Kalaja / Ervisa Hyka.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Ngresi; Manjola Bejleri / Irida Kacerja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Flutura Kola (Tafaj); Ilir Toska / Olkeda Lice.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 tetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë EURALIUS: Filippo Aragona / Kroljanka Bumçi Ekspertë /Lehtësues SHM: Albana Boksi; Enkeleda Millonai / Manjola Kajana.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 tetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / EURALIUS


1.      Ekspertë/Lehtësues: Olsian Çela, Albana Boksi/ Marsela Dervishi.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Klodian Braho, Altin Binaj/Armanda Xhaferri.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës.

1.      Ekspertë/Lehtësues: Ervin Pupe, Julian Haxhiu/ Ina Hoxhaj

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.1.      Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi, Dritan Hallunaj/Elida Celami (Kaçkini).

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  27 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Sokol Pasho, Artan Hoxha, Olger Rumnici.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


1.      Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi , Erind Mërkuri/ Aulona Hazbiu

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit   23 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.       Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1.      Ekspertë/Lehtësues:Tereza Merkaj, Engjëll Hysi, Genti Dokollari

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.       Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë:Sokol Berberi, Marjana Semini, Arta Mandro

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  17 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.       Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1)      Ekspertë/Lehtësues:Enkeleda Millonai, Amarildo Laçi/Florian Boriçi.

2)      Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3)      Orari i fillimit: 09:00

4)      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Engjëll Hysi, Kreshnik Ajazi/Arbër Çela

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi, Bujar Sheshi/ Andi Pogaçe.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  2-3 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro,Madrid Kullolli/ Daniela Sulaj (Konica)

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 tetor 2020, on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1. Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi/ Eriselda Bala

2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 tetor 2020,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3. Orari i fillimit: 09:00

4. Mbështetja financiare: SIDA/ Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Nertina Kosova / Irida Kacerja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 – 27 tetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Moderator Henrik Ligori
 • Ekspertë EURALIUS: Carmine Pirozzoli, Giovanni Conzo, Gianluigi Pratola. 
 • Ekspertë ShM: Daniela Sulaj (Konica) 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 tetor 2020, On-Line Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:EURALIUS/PAMECA/Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë: Arta Mandro/ Ekspertë USAID/ AFWJO: Enerjeta Shehaj (Deraj) Diamela Goxha
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 korrik 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: USAID/AFWJO/Shkolla e Magjistraturës.

 • Ekspertë: Albana Boksi, Sandër Simoni/Erjon Bani
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 qershor 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Ekspertë:  Arta Mandro, Mariana Semini, Aurela Anastasi.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 korrik 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: UNDP/Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë: Vangjel Kosta
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 qershor 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  28 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 nëntor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 korrik 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-29 mars 2006 ,Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 prill 2006 ,Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 shkurt 2006.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 27 prill 2006, Shkodër.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 prill 2006, Vlorë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 prill 2006, Korcë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 20 janar 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 janar 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.
 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 tetor 2005, Durrës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  17-18 tetor 2005, Vlorë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  13-14 tetor 2005, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  6-7 qershor 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  24-25 shkurt 2006, Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  2-3 dhjetor 2005, Shkodër.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  29-30 shtator 2005, Korcë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  8-9 korrik 2005, Vlorë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  10-11 qershor 2005, Durrës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  29-30 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës. • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-28 prill 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  15-16 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  21-22 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  30-31 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  21 -22 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 qershor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  16-17 mars 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  19-20 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  17-18 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  23-24 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 20- 21 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 janar 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 qershor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 qershor 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-12 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt  2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 prill 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 dhjetor  2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 maj 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 4-5 prill 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 janar 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 shkurt 2006, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


 • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 janar-1 shkurt  2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO • Eksperte:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  27 tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO
  1. Eksperte:
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-29 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO


  1. Eksperte: Bashkim Caka; Flonja Tashko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-29 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO  1. Ekspertë: 
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  4-5 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/EWMI/Banka Boterore


 • Eksperte: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures


 • Eksperte: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ISSH

 • Eksperte: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ISSH • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 Tetor 2004  Durres
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 korrik 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  25-26 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  1-2 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit18 – 19 Tetor 2004 Shkoder   
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 Mars – 1 Prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës • Ekspertë:
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 Janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës  1. Ekspertë:
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 Dhjetor 2004  Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 Nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 qershor 2005 Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 -11 Nentor 2004   Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 – 22 Qershor 2005 /Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 Maj 2005/ Shkolla e Magjistraturës
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 Maj 2005 Gjirokaster  
  Orari i fillimit: 09:00 
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  Ekspertë: 
  Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  Orari i fillimit: 09:00
  Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Sokol Sadushi; Bashkim Caka; Genti Ibrahimi; Sokol Como; Eralda Methasani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 shkurt 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Keshilli I Shtetit Italian


 • Ekspertë: Sokol Como.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit12-14 Janar 2004, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA


 • Ekspertë: Ilir Panda; Halim Islami; Perikli Polloshi.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 janar 2004 Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS  1. Ekspertë: Ilir Panda; Halim Islami; Perikli Polloshi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 dhjetor 2004 Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Fondacioni SOROS


 • Ekspertë: Zamir Shtylla; Halim Islami
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-28 janar 2004 Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA


 • Ekspertë: Artan Hoxha.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:9-11 shkurt  2004; Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA  1. Ekspertë: Zamir Poda; Shega Ligori; Arben Kraja; Monika Kocaqi; Vjollca Mece.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-29 tetor 2003, Tirane
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/DepartamentiAmerikan I Drejtësisë


  1. Ekspertë: Zamir Poda; Shega Ligori; Arben Kraja; Monika Kocaqi; Vjollca Mece.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-23 tetor 2003, Korce.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/DepartamentiAmerikan I Drejtësisë


 • Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 21 dhjetor   2010  
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiare: USAID- Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 4 dhjetor   2010  
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiare: USAID- Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Elira Kokona
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 3 dhjetor 2009  Sarande
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiare: USAID- Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Carlos Almela, Vinsente Jesus, Luis Rodrigues
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 5-9 korrik  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareAmbasada Spanjolle - AECID - Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 10-12 korrik  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareProjekti i binjakëzimit Spanjoll – Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 Shkurt  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareProjekti i binjakëzimit Spanjoll – Shkolla e Magjistraturës • Ekspertë/Lehtësues:Steven Blockmans
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 10-11 dhjetor  2010  Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareGTZ në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues:Steven Blockmans
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 19-20 nentor 2010 Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareGTZ në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Luke Dembosky, Glenn Bard.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit 11-13 maj 2010 Hotel Rogner Tirane.
 • Orari i fillimit09:00
 • Mbështetja financiareOPDAT.  1. Ekspertë/Lehtësues: Michael J.Balas; Mary M.R Amjad I.Qaqish.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit 13-16 Prill 2010 Tirane.
  3. Orari i fillimit09:00
  4. Mbështetja financiareOPDAT.

 • Ekspertë/Lehtësues: Florina Tegu (Nuni), Enkela Bajo
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 korrik  2010 
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: SHM


 • Ekspertë/Lehtësues: Klodian Gega; Holta Kotherja;
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 Dhjetor 2010 Hotel “Lyhnidas” Pogradec
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: QSHPLI


  1. Eksperte: Vangjel Kosta.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 mars 2006, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Evelina Qirjako; Florina Tegu.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 mars 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Arta Mandro.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 mars 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Ardian Nuni; Artan Hajdari.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 mars 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Luan Omari; Aurela Anastasi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian/IRZ

  1. Eksperte: Sokol Sadushi; Bashkim Caka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/Fondacioni SOROS

  1. Eksperte: Marjana Semini; Lefter Jahja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Dashamir Kore; Sokol Como.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 shkurt 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Pranvera Kellezi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 janar 2005, Shkolla e Magjistratures.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

 • Ekspertë: Arqile Koca; Arben Rakipi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit   7-8 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE/Fondacioni SOROS


  1. Eksperte: Ardian Kalia.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Skender Kacupi; Hajredin Fuga.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Adnan Kosova; Amarildo Laci.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/IRZ

  1. Eksperte: Marjana Semini; Aleksander Muskaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 dhjetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Sokol Berberi; Alba Vata.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Arta Mandro.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Halim Islami; Bashkim Dedja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 nentor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Xhezair Zaganjori
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 dhe 4 nëntor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/UNCHR

  1. Eksperte: Marjana Semini; Marjana Dedi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Jacques Tallineau.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 tetor 2005 Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Vasilika Hysi; Sander Simoni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 tetor 2005, Shkolla e Magjistraturës; 17-18 tetor, Vlore; 20-21 tetor Durres.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/OSBE

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Jacques Tallineau.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  1. Eksperte: Xhezair Zaganjori.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 nentor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/UNHCR

  1. Eksperte: Fatmir Braka; Ledi Bianku.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Xhezair Zaganjori; Marjana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian

  1. Eksperte: Alion Cenolli.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 janar - 1 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Luan Omari; Aurela Anastasi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8-9 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian/IRZ

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Arta Mandro.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20  tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/SEED/MEDART

  1. Eksperte: Bashkim Caka; Flonja Tashko.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-3 dhjetor 2004 Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ILO

  1. Eksperte: Theodhori Sollaku; Ilir Panda.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/KiE/Komisioni Europian/IRZ

  1. Eksperte: Toni Gogu; Violanda Theodhori.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  19-20 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/EWMI/Banka Boterore

  1. Eksperte: Ilir Beqja; Mirela Selita.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 nentor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ISSH

  1. Eksperte: Tefta Zaka; Jacques Tallineau.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6-7 dhjetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Pranvera Kellezi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/GTZ

  1. Eksperte: Sokrat Meksi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/ENLSC

  1. Eksperte: Sokol Berberi; Alba Vata.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:10-11 shkurt 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

  Veprimtaria administrative. Aktet administrative. Aktet me natyre diskeciale. Aktet reale dhe kontratat administrative. Procedimi administrativ, etj.  

  1. Eksperte: Sokol Sadushi; Bashkim Caka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 maj – 1 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/Fondacioni SOROS

  Koherenca ne legjislacionin nderkombetar. I mituri, e drejta penale dhe procesi penal. I mituri, e drejta civile dhe procesi civil. Kodi i ri i familjes. Martesa dhe bashkejetesa. Bashkeshortet, divorci, regjimi pasuror martesor. Konflikti i ligjeve ne te drejten familjare. Femijet, pergjegjesia prinderore, biresimi, kujdestaria, etj.

  1. Eksperte: Halim Islami; Tefta Zeka; Arta Mandro; Dashamir Kore; Holta Kotherja; Vjollca Mecaj; Marjana Semini.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 nentor-1 dhjetor 2004; 13-14 dhjetor 2004; 24-25 janar 2005; 22-23 mars 2005; 25-26 prill 2005; 19-20 maj 2005; 28-29 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures/UNICEF/KiE/Komisioni Europian

  1. Ekspertë: Zamir Poda; Artur Selmani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 mars 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Theodhori Sollaku; Artan Hoxha.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Henrik Ligori; Sander Simoni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Adnan Kosova.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-21 tetor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-15 prill  2005, Shkolla e Magjistraturës.
  2. Orari i fillimit: 09:00
  3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/AECI

  1. Ekspertë: Ismet Elezi; Maks Haxhia.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 qershor 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Artan Hoxha; Kiço Ngjela.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 maj 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 maj 2007, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 nentor 2006, Tiranë
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Përparim Sanxhaku; Amarildo Laçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 prill 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/IRZ

  1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-24 nëntor 2004, Shkolla e Magjistraturës.
  2. Orari i fillimit: 09:00
  3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/PAMECA

  1. Ekspertë: Jacques Tallineau; Tefta Zaka.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 janar 2005, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Arqile Koca; Arben Rakipi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 prill 2005; Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/KiE/Fondacioni SOROS

 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 qershor 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Këshilli i Europës/SHM


 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 maj 2007, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiareQëndra Europiane për Gjyqtarë dhe Avokatë Luksenburg/SHM