Site announcements

Picture of Admin User
Aplilimet per programin 2020
by Admin User - Friday, 22 November 2019, 11:51 AM
 

Përshëndetje,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se sapo ka filluar procesi i marrjes së aplikimeve për Programet e Bashkëpunimit të Rrjetit Evropian për Trajnimin Gjyqësor (EJTN) për vitin 2020.

Si dhe në vitin 2019, janë 3 lloje drejtimesh për vendet e Ballkanit Perëndimor për aktivitet...

Read the rest of this topic
(295 words)
 
Picture of Admin User
Anketim
by Admin User - Wednesday, 13 March 2019, 10:42 AM
 
Përshëndetje të nderuar Gjyqtarë dhe Prokurorë! Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Shkollës dhe Akademisë së Sigurisë, Shkolla e Magjistraturës ju fton të plotësoni një anketim që Qëndra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë po përgatit për një studim të ...Read the rest of this topic
(110 words)
 
Picture of Admin User
Njoftim Shpjegues
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 3:04 PM
 

Pershendetje,

Ne vijim te emailit te marre nga “Platforma Moodle” sot ne oren 13:07 me titull: Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN), deshirojme te bejme nje shpjegim ne lidhje me formen dhe natyren e aktivitetit.

Një webinar është...

Read the rest of this topic
(180 words)
 

Available courses

 1. Ekspertë: Mariana Semini; Arta Mandro
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 Prill 2011, Hotel Koçi Belli, Korçë.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: FZK / UNICEF

Dallimi i saj nga kontrata e porosisë. Risku i sipërmarrjes dhe format e tij. Kalimi i pronësisë për sipërmarrjet në ndërtimin e sendeve të paluajtshme. Praktika gjyqësore lidhur me përmbushjen e detyrimeve nga kontrata e sipërmarrjes.

 1. Ekspertë: Mariana Semini; Markelian Koca
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 – 22 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Sokol Berberi; Amarildo Laçi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Lefteri Lleshi; Aurela Anastasi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 – 19 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Hanns Seidel

 1. Ekspertë: Lefteri Lleshi; Aurela Anastasi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 – 19 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Hanns Seidel

 1. Ekspertë: Artur Selmani
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë: Gurali Brahimllari; Marsida Xhaferllari
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 – 13 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Disa nga problematikat me karakter teorik dhe praktik që kanë lindur ose mund të lindin në praktikën gjyqësore duke u fokusuar tek ekzekutimi i vendimeve gjyqësore.

 1. Ekspertë: Niko Rapi; Markelian Koca
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 – 6 Prill 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Ened Nakuçi; Amarildo Laçi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 – 31 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Elira Kokona
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Dallimi midis dëmit kontraktor dhe dëmit jashtëkontraktor. Mënyra dhe kriteret e shpërblimit të dëmit. Praktika gjyqësore dhe unifikuese lidhur me këto çështje

 1. Ekspertë/Lehtësues: Thimjo Kondi / Rezarta Mataj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 – 24 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Genc Çifligu
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Artan Hajdari
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 – 18 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Marie-Anne Baulon; Vjollca Meçaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 – 16 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës; 17 – 18 Mars 2011, Hotel Colosseo, Shkodër.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: OSBE

Pasojat juridike që rrjedhin nga parashkrimi i padisë; dallimi i parashkrimit të padisë nga prekluziviteti ose dekadenca e të drejtave. Praktika gjyqësore dhe problemet që kanë lindur nga interpretimi dhe zbatimi i ligjit për afatin e vënies në ekzekutim  të vendimeve gjyqësore.

 1. Ekspertë: Ardian Nuni
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 – 16 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Regjimi përkatës i leximeve të lejueshme. Respektimi i kontradiktoritetit në përqasje me jurisprudencën e GJEDNJ.

 1. Ekspertë: Arben Rakipi; Sandër Simoni
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 – 11 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

·         Ekspertë: Aida Bushati, Gent Ibrahimi

·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  27-28 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare: Euralius/KiE/CEPEJ


·         Ekspertë/Lehtësues: Iva Zajmi/ Aida Bushati

·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  23 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare


·         Ekspertë/Lehtësues: Besnik Dervishi, Eralda Met’hasani/ Rezarta Mataj

·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare


·         Ekspertë/Lehtësues: Marsida Xhaferllari, Valbona Vata/ Vojsava Osmanaj

·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare


 

·         Ekspertë/Lehtësues: Ilirjan Celibashi, Artur Selmani

·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare


 

·         Ekspertë/Lehtësues: Arta VorpsiAmarildo Laçi/Noela Ruço

·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare·         Ekspertë/Lehtësues: Admir BelishtaGerd Hoxha/Adelajda Gjuzi

·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare


·         Ekspertë/Lehtësues: Eralda Met’hasani, Bashkim Caka/ Albana Shtylla

·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  9-10 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare·         Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Genci Çifligu

·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 qershor 2016,  SH.M Tiranë.

·         Orari i fillimit: 09:00

·         Mbështetja financiare


·  Ekspertë:Marsida Xhaferllari, Valbona Vata

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë: Xhezair ZaganjoriEvis Alimehmeti

·  Data dhe Vendi i aktivitetit:  26-27 maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Alma HickaArtan Hajdari/Julian Haxhiu

·  Data dhe Vendi i aktivitetit:  24 maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Marsida Xhaferllari, Valbona Vata,Vojsava Osmanaj

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Artan HajdariAltina Xhoxhaj, Teuta Hoxha

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20  maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi Ervin Metalla/Fjoralba Prifti

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Olsian ÇelaAlbana Boksi/Enkeleda Millonai

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 maj 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë: Xhezair ZaganjoriRichard Regner

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 4-5 maj 2016, SH.M

·  Mbështetja financiareEURALIUS/ShM


·  Ekspertë/Lehtësues: Artan HajdariArdiana Kalo/ Teuta Hoxha

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 prill 2016, SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: 

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 25 prill 2016-20 qershor 2016, SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare: EURALIUS


·  Ekspertë/Lehtësues: Arben RakipiIna Rama/Artan Gjermeni

·  Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21 prill 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Dashamir KoreVangjel Kosta/Florjan Kalaja

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19  prill 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


·  Ekspertë/Lehtësues: Besnik MuçiKlodian Kurushi/ Enkeleda Millonai

·  Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15  prill 2016,  SH.M Tiranë.

·  Orari i fillimit: 09:00

·  Mbështetja financiare


 1. Ekspertë: Arqile Koca; Ervjola Stoja; Anila Trimi; Iva Zajmi; Arian Cala.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: IOM / USAID

 1. Ekspertë: Admir Thanza; Elda Vrioni.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3 – 4 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Altina Xhoxhaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Mars 2011, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Albana Boksi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  7-8 prill 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: CARITAS


 • Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Sandër Simoni/Genci Çifligu
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  7 prill 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


 • Ekspertë/Lehtësues: Aurela Anastasi, Albert Meça/Ornela Naqellari
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  4-5 prill 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


  1. Ekspertë: Olsian Çela; Henrik Ligori.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 – 25 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Marsida Xhaferllari; Arjan Mucaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 – 23 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues: Eralda Met’hasani, Besnik Dervishi/Rezarta Mataj
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 30-31  mars 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare

 • Ekspertë/Lehtësues: Ervin MetallaAida Bushati/Florjan Kalaja
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 28-29  mars 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


  1. Ekspertë: Tereza Merkaj; Artur Selmani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 – 18 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës • Lehtësues: Bezart Kaçkini, Genti Çani
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 -25 mars 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


  1. Ekspertë: Magda Toth Nagy; Csaba Kiss.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 – 16 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës; 17 – 18 Shkurt, Hotel Tirana International.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Qendra Mjedisore / AECID


 • Ekspertë: 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 mars 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


 • Ekspertë: Idlir Peçi, Bashkim Dedja
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 mars 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


 • Ekspertë/Lehtesues: Arben RakipiSkënder Kaçupi/Ornela Rrumbullaku
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 mars 2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


  1. Ekspertë: Henrik Ligori; Elira Kokona.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 – 10 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: Artan HajdariAltina Xhoxhaj/Teuta Hoxha.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt  2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


  1. Ekspertë: Arben Kraja; Besnik Muçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 – 8 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: Michael H. RyanArqile Koça/Ariana Muçaj
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 shkurt  2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:  ISPL/SH.M


  1. Ekspertë: Artan Hoxha; Klodian Kurushi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 3 – 4 Shkurt 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Ekspertë/Lehtësues: Fatri IslamajAdmir Belishta/Valbona Durraj
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 shkurt  2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:


 • Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore, Vangjel Kosta/Florjan Kalaja
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 shkurt  2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:


  1. Ekspertë: Brunilda Kadi; Vangjel Kosta
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 – 25 Janar 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë/Lehtësues: Artan HoxhaIdlir Peçi/Joana Qeleshi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 shkurt  2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:


 • Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi, Ardian Dvorani, David Scannell, Sir David Latham/Entela Nikaj
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 shkurt  2016,  SH.M Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:Fondacioni Slynn/ShM


  1. Ekspertë: Kostaq Beluri; Erviola Stoja
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 Janar 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: Imke Rispens Karina Dekens Jolanda de Boer, Kees Klomp, Marjan Wijers.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 9-10 shkurt  2016, Hotel “Mondial” Tiranë.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:QNL/NHC

  1. Ekspertë: Henrik Ligori; Erviola Stoja
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 – 20 Janar 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: Evelina Qirjako, Gent Ibrahimi, Philip Rostant, Sir David Latham.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 shkurt  2016, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:Fondacioni Slynn/ShM


  1. Ekspertë: Kostika Çobanaqi; Dashamir Kore
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 – 18 Janar 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: Evelina Qirjako, Gent Ibrahimi, Philip Rostant, Sir David Latham
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 shkurt  2016, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:Fondacioni Slynn/ShM


  1. Ekspertë: Halim Islami; Niko Rapi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 – 13 Janar 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 • Ekspertë: Saida DollaniArben Malaj/Enkeleda Millonai
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 shkurt  2016, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


  1. Ekspertë: Arta Vorpsi; Sokol Sadushi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 – 11 Janar 2011, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Vitore Tusha; Dritan Caka
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20 – 21 Dhjetor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  1. Ekspertë: Aurela Anastasi; Astrid Ganterer
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 – 16 Dhjetor 2010, Hotel “Rozafa”, Shkodër.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: OSBE-ODHIR

 • Ekspertë/Lehtësues: Mariana SeminiMariana Dedi/Engjëllushe Tahiri
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  28 janar 2016 , Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


 • Ekspertë: Henrik Ligori, Fulvio Baldi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit:  21 janar 2016 , Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiarePAMECA/ShM


 • Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi, Skënder Kaçupi/Dritan Hallunaj.
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 janar 2016, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


 • Ekspertë/Lehtësues: Amarildo Laçi, Admir Belishta/Adelajda Gjuzi
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 janar 2016, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare


  1. Ekspertë: Admir Belishta; Randel Barrows; Luisa Gandini
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 – 17 Dhjetor 2010, Hotel “New York”, Vlorë.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: KiE

  1. Ekspertë: Admir Belishta; Randel Barrows; Luisa Gandini
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 Dhjetor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: KiE

  Probleme tё praktikёs gjyqёsore dhe pёrqasja me pёrvojёn evropiane.

  1. Ekspertë: Marsida Xhaferllari; Randel Barrows; Luisa Gandini
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 – 14 Dhjetor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: KiE

  1. Ekspertë: Xhezazir Zaganjori; Iva Zajmi; Otto Mallman
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 – 10 Dhjetor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: IRZ

  1. Ekspertë: Naim Isufi
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 – 7 Dhjetor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

  ·         Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi, Gent Ibrahimi/ Alma Kodraliu.

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13  janar 2016, SH.M

  ·         Orari i fillimit09:00

  ·         Mbështetja financiare: UNDP


  ·         Moderator/Ekspertë/Lehtësues: Besa Nikëhasani/ Arta Mandro, Valbona Vata, Arben Zefi/ Fuat Vjerdha

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  21 dhjetor 2015 , Hotel “Colosseo” Shkodër.

  ·         Orari i fillimit09:00

  ·         Mbështetja financiare: UNDP


  ·         Ekspertë: Arta Mandro, Aurela Anastasi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 18  dhjetor 2015 , SH.M

  ·         Orari i fillimit09:00

  ·         Mbështetja financiare: UNDP


  ·         Ekspertë: Pascal Cardonnel, Julia Todorova, Pierre Horna, Kastriot Selita

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 17- 18  dhjetor 2015 , SH.M

  ·         Orari i fillimit09:00

  ·         Mbështetja financiare: UNCTAD


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Fatri Islamaj, Dritan Peka/ Albana Boksi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 17dhjetor 2015 , Hotel “Monarc” Tiranë

  ·         Orari i fillimit09:00

  ·         Mbështetja financiare: UNDP


  1.       Moderator/ Ekspertë/Lehtësues: Arens Cela/  Alma Licaj, Henrik Haxhiraj, Elona Mihali

   2.        Data dhe Vendi i aktivitetit:  16 dhjetor 2015 , Hotel Miramare Vlore.

  3.        Orari i fillimit09:00

  4.        Mbështetja financiare: UNDP/SH.M
  1.        Ekspertë/Lehtësues: Alltun Cela, Dritan Banushi/Alfred Agolli

   2.        Data dhe Vendi i aktivitetit:  15 dhjetor 2015 ,  Gjykata e Apelit Gjirokaster

  3.        Orari i fillimit09:00

  4.        Mbështetja financiare:UNDP
  1.         Ekspertë/Lehtësues: Aurela Anastasi, Elira Kokona/Elsa Toska

   2.        Data dhe Vendi i aktivitetit:  15 dhjetor 2015 , SH.M  Tiranë

  3.        Orari i fillimit09:00

  4.        Mbështetja financiare:


  1.         Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Aurela Anastasi, Mariana Semini.

   2.        Data dhe Vendi i aktivitetit:  11 dhjetor 2015 , SH.M  Tiranë

  3.        Orari i fillimit09:00

  4.        Mbështetja financiare:  UNDP


  1.         Ekspertë/Lehtësues: Mallory Völker, Ursula Rölke, Petra Padberg, Arta Mandro, Margarita Buhali, Mariana Semini, Arben Isaraj/ Lida Leskaj.

   2.        Data dhe Vendi i aktivitetit:  10-11 dhjetor 2015 , SH.M  Tiranë

  3.        Orari i fillimit09:00

  4.        Mbështetja financiare:      IRZ/SH.M/ FZK


  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hoxha , Klodian Kurushi/ Joana Qeleshi 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 dhjetor 2015 , Hotel “White Dream” Tiranë 3. Orari i fillimit: 09:00 4. Mbështetja financiare:

  1.        Moderator/Ekspertë/Lehtësues: Entela Prifti/ Arta Mandro, Admir Belishta, Irma Balli/ Sotir Kllapi.

  2.        Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 dhjetor 2015 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë

  3.        Orari i fillimit: 09:00

  4.        Mbështetja financiare: UNDP/ Shkolla e Magjistratures.  ·         Ekspertë/Lehtësues: Arqile Koça/ Arian Muçaj, Denisa Asko

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4dhjetor 2015, SH.M

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Ardian Dvorani, Vitore Tusha/ Arbena Ahmeti

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 dhjetor 2015, SH.M

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:  ·         Moderator/Ekspertë:  Arta Mandro, Admir Belishta,  Gerd Hoxha

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 nëntor 2015, SH.M

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: OSBE/SH.M


  ·         Moderator/Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro/ Vilma Sharofi/ Fatmir Kazazi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 25 nëntor 2015, Hotel Sheraton Tirane.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues:  Vangjel Kosta , Ervin Metalla/ Niko Rapi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 nëntor 2015, ShM

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë:  Emilio Gatti, Dritan Rreshka, Madrid Kullolli

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 nëntor 2015, ShM Tirane

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja PAMECA/ SH.M


  ·         Moderator/ Ekspertë/Lehtesues:  Arta Mandro/ Vilma Sharofi/ Fatmir Kazazi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 nëntor 2015, Hotel Sheraton Tirane

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja OSBE/ SH.M


  ·         Moderator/ Ekspertë:  Arta Mandro/ Marsida Xhaferllari, Elda Vrioni, Kastriot Selita

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 nëntor 2015, Hotel Sheraton Tirane

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja OSBE/ SH.M


  ·         Ekspertë: Antonio Balsamo, Francesco Menditto, Giuliana Merola, Sandër Simoni, Gentian Osmani

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3  nëntor 2015, SH.M

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja PAMECA/ SH.M


  ·         Ekspertë: Marsida Xhaferllari, Mariana Semini

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 tetor 2015, Shkodër

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: FZK


  ·         Moderator/ Ekspertë: Vilma Sharofi, Reida Kashta

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 tetor 2015, Hotel Sheraton Tiranë

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: OSBE


  ·         Ekspertë: Evis Almehmeti, Aurela Anastasi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 tetor 2015, SH.M Tiranë

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: QE/KAS


  ·         Ekspertë:Marsida Xhaferllari, Mariana Semini

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 tetor 2015, Tiranë

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: FZK


  ·         Ekspertë: Diego Del Vecchio

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 tetor 2015, SH.M

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: PAMECA


  ·         Ekspertë: Kees Klomp/ Sandër Simoni, Iva Zajmi, Albana Boksi, Annet Koopsen

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 tetor 2015, Hotel “Mondial” Tirane

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: QNL/NHC


  ·  Ekspertë: Philippe Peretti

  ·  Data dhe Vendi i aktivitetit:10  shtator 2015, SH.M

  ·  Orari i fillimit: 09:00

  ·  Mbështetja financiare: EURALIUS


  1. Ekspertë: Philippe Peretti.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  9 shtator 2015, SH.M
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare:EURALIUS

  ·         Ekspertë: Dritan Reshka, Brikena Kasmi, Arben Kraja/ Dritan Rreshka,Brikena Kasmi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:   6-7  korrik 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Arta Mandro, Sinan Tafaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 3  korrik 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Naim Isufi, Mariana Semini/ Brikena Lubonja Ukperaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  1-2  korrik 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Naim Isufi, Adnand Kosova/ Ornela Rrumbullaku

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  29-30  qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë: Arta Mandro, Sinan Tafaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:   29 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë


  ·         Ekspertë/ Lehtësues: Ardian Kalia, Margarita Buhali/ Brikena Lubonja Ukperaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  25-26 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/ Lehtësues: Arben Rakipi ,Artan Hoxha/ Kreshnik Ajazi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  23-24 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/ Lehtësues: Arben Rakipi ,Artan Hoxha/ Kreshnik Ajazi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  23-24 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/ Lehtësues: Arta Mandro/ Diana Stillo, Sila, Aida Gugu Bushati

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  22 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Olsian Cela, Kostaq Beluri/ Albert Kuliçi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  18-19 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Margarita Buhali, Ervin Pollozhani/ Enerjeta Shehaj, Deraj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  16 -17 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Shkëlzen Selimi, Artur Selmani

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Mariana Semini, Ledina Mandia/ Engjëllushe Tahiri

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 11-12 qershor 2015 ,SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Bashkim Caka, Fjoralba Prifti Qinami/ Enerjeta Shehaj Deraj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:   9-10  qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro/ Diana Stillo, Sila Aida Gugu, Bushati

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:   8 qershor 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare


  • Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari, Valentina Kondili/ Esmeralda Çeka
  • Data dhe Vendi i aktivitetit:   4-5  qershor 2015  SH.M  Tiranë.
  • Orari i fillimit: 09:00
  • Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Xhezair Zaganjori, Elira Kokona/ Ela Podgorica

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  28-29 maj 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Alma Hicka, Vjollca Meçaj, Arta Mandro/ Vojsava Osmanaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  26-27 maj 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Margarita Buhali , Marsida Xhaferllari/ Diana Stillo Sila

  ·         Vendi i aktivitetit: 21 -22 maj 2015,  SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Evis Alimehmeti, Adnand Kosova, David Grise

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 maj 2015  Hotel Rogner Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: OPDAT


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Ina Rama, Gerd Hoxha/ Albert Kuliçi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 19-20 maj 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Admir Thanza, Valentina Kondili/ Esmeralda Çeka

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 -19 maj 2015  SH.M  Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari / Ervin Pollozhani

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  18 maj  2015  SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Moderator/Ekspertë/Lehtësues: Etleva Bisha  /Arta Mandro, Margarita Buhali, Valbona Vata/ Brikena Lubonja, Ukperaj.

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  14-15 maj  2015  SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues:  Idlir Peçi, Artan Hoxha/ Klodian Kurushi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  13 -14 maj  2015  SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues:  Arben Kraja, Saida Dollani/ Dritan Reshka

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  12 -13 maj  2015  SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: Komiteti i Helsinikit të Hollandës/QNL


  ·         Ekspertë/Lehtësues:  Kees Klomp , Rein Odink ,Imke Rispens ,Sandër Simoni

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  11-12  maj  2015 Hotel Mondial Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: Komiteti i Helsinikit të Hollandës/QNL


  ·         Ekspertë/Lehtësues:  Gerd Hoxha, Arben Rakipi/ Kreshnik Ajazi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  6-7  maj  2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues:  Dhurata Haveri, Albana Boksi/ Alma Kola, Felaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  4-5  maj  2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë:  Walter Renner

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit:  4-5  maj  2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: EURALIUS IV


  ·         Ekspertë:  Olsian Çela, Kostaq Beluri/ Albert Kuliçi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 29-30 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Valbona Vata ,Marsida Xhaferllari

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Marsida Xhaferllari  Eduard Halimi/ Marsela Pepi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 27 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Arta Mandro, Petrit Çeno, Ferdinand Elezi/ Joana Qeleshi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 prill 2015 Gjykata e Apelit Durrës

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë: Kujtim Luli, Sandër Simoni

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Amarildo Laçi, Klodian Kurushi/ Anita Mici

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Adriatik Llalla, Thoma Jano/ Fatjona Memçaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 14-15 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Sokol Çomo/ Joana Qeleshi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Petrit Çomo, Ilir Panda/ Etilda Saliu, Gjonaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 -8 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Ardian Dvorani, Ervin Metalla/ Asim Vokshi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Manjola Xhaxho/ Elona Alvora, Albert Kuliçi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 3 prill 2015 SH.M Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Moderator/ Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro/ Mariana Semini, Arben Rakipi, Dajena Kumbaro/ Arta Mandro

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 prill 2015 Ambjentet e EU info Centre Tiranë.

  ·         Orari i fillimit: 09:00

  ·         Mbështetja financiare: ISPL/ Delegacioni i Bashkimit Evropian


  ·  Moderator/ Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro/ Mariana Semini, Arben Rakipi, Dajena Kumbaro/ Arta Mandro

  ·Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 prill 2015 Ambjentet e EU info Centre Tiranë.

  ·Orari i fillimit: 09:00

  ·Mbështetja financiare: ISPL/ Delegacioni i Bashkimit Evropian


  ·         Ekspertë : Naim Isufi, Ardian Nuni / Rezarta Mataj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 30 -31 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë : Sokol Berberi, Declan O’Dempsey, Nick Spanage

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 30 -31 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Naim Isufi, Ardian Nuni / Rezarta Mataj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 30 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Marsida Xhaferllari, Besnik Muçi/ Elena Bakallbashi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 27 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Dajena Kumbaro, Mark Clough , Fergus Randolph/ Aida Gugu,Bushati

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 23-24 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare Fondacioni Slynn


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Arqile Koca, Olsian Çela/ Arian Ndoja

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 23-24 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  1. Ekspertë/Lehtësues: Florina Tegu; Enkela Bajo.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 - 8 Korrik 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues : Vitore Tusha/ Elidon Laze, Merita Qato

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 19-20 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi; Sander Simoni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit1 - 2 Korrik 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  1. Ekspertë/Lehtësues: Ina Rama; Admir Belishta.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit24 - 25 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  Risku i sipërmarrjes dhe format e tij. Kalimi i pronësisë për sipërmarrjet në ndërtimin e sendeve të paluajtshme. Praktika gjyqësore lidhur me përmbushjen e detyrimeve nga kontrata e sipërmarrjes.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Mariana Semini; Markelian Koca.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit23 - 24 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë : Gurali Brahimllari, Besnik Muçi/ Enkeleda Millonai

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 17-18 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë : Flutura Kola, Tafaj, Dashamir Kore/ Brikena Lubonja,Ukperaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 13 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë : Flutura Kola, Tafaj, Dashamir Kore/ Brikena Lubonja,Ukperaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 12 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare


  ·         Ekspertë : Kristina Neal

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 12 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: OPDAT


  1. Ekspertë/Lehtësues: Oltion Cela; Henrik Ligori.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit:  30-31  Tetor 2008, Tiranë.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: CoE/EC; SHM

  1. Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori, Ardian Dvorani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 - 25 Maj 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  Dhënia ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit. Aspekte teorike dhe praktike, në këndvështrimin e Konventave ndërkombëtar.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Luan Hasneziri; Iva Zajmi; Nicoletta Giordano; Anila Trimi; Marjana Meshi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit18 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: IOM/USAID.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori, Albana Boksi/ Rovena Bozo,Zoto

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 10-11 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Kristina Neal

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 10 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: OPDAT


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Ardian Dvorani,  Rezarta Mataj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 4 -5 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  Nocioni i urdhrit të arrestit ndërkombëtar dhe perspektiva e zbatimit të tij në të drejtën tonë të brendshme. Marrdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja ne fushen penale.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hoxha; Kalter Serreqi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit16 - 17 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Phil Rostant, Andrew Hatton, Evis Alimehmeti

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 4 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: Fondacioni Slynn


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Phil Rostant, Andrew Hatton, Evis Alimehmeti

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit: 3 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: Fondacioni Slynn


  1. Ekspertë/Lehtësues: Admir Thanza; Elda Vrioni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit10 - 11 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Phil Rostant, Andrew Hatton, Evis Alimehmeti

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 2 mars 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: Fondacioni Slynn


  1. Ekspertë/Lehtësues: Ervin Metalla; Fatjona Memçaj.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit9 - 10 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  1. Ekspertë/Lehtësues: Brunilda Kadi; Vangjel Kosta.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit7 - 8 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Arian Muçaj, Arqile Koca

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 27 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  Dallimi i parashkrimit të padisë nga prekluziviteti ose dekadenca e të drejtave. Praktika gjyqësore dhe problemet që kanë lindur nga interpretimi dhe zbatimi i ligjit për afatin e vënies në ekzekutim të vendimeve gjyqësore.

  1. Ekspertë/Lehtësues: Brunilda Kadi; Ardian Nuni.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit2 - 3 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Amarildo Laçi, Artur Selmani/ Ened Nakuçi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 26-27 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi, Kristaq Traja.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit31 Maj - 1 Qershor 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Arian Muçaj, Marsida Xhaferllari

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 24-25 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Kraja, Besnik Muçi.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit26 - 27 Maj 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Shamet Shabani, Evelina Qirjako/ Genti Çani

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 23 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Binaj; Agron Papajani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit24 - 25 Maj dhe 7 - 8 Qershor 2010, Hotel “Vlora International”, Vlorë.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Hanns-Seidel.


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Ëngjëll Agaçi, Artan Hoxha/ Sokol Malaj

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 19-20 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare:


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Sopho Gelashvili, Jacques Buehler , Elira Kokona

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 13 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: KiE


  1. Ekspertë/Lehtësues: Dhurata Haveri, Agron Papajani.
  2. Data dhe Vendi i aktivitetit19 - 20 Maj 2010, Shkolla e Magjistraturës.
  3. Orari i fillimit: 09:00
  4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.  ·         Ekspertë/Lehtësues: Dhurata Haveri, Albana Boksi/ Anita Jella

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 12-13 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: 


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta/ Altina Nasufi

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 10  shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: 


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Marsida Xhaferllari, Besnik Muçi/ Anita Jella

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 9 shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: 


  ·         Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori, Elira Kokona/ Daniela Sulaj, Konica

  ·         Data dhe Vendi i aktivitetit 5-6  shkurt 2015, SH.M

  ·         Ora e fillimit të aktivitetit: 9:00

  ·         Mbështetja financiare: