Site announcements

Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN)

 
Picture of Admin User
Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN)
by Admin User - e hënë , 26 nëntor 2018, 14:34
 

Përshëndetje!

Rrjeti Europian i Trajnimeve Gjyqësore (EJTN) ka hapur regjistrimin për tri webinar-e të reja që do të realizohen në dhjetor.

Regjistrimi është i hapur, i thjeshtë dhe i shpejtë për t’u realizuar. Sistemi ofron gjithashtu një kujtesë automatike dhe një kontroll të gatishmërisë së sistemit.

Më poshtë janë të dhënat e detajuara të përmbajtjes dhe linket e regjistrimit sipas tematikave përkatëse.

Ju faleminderit!