Site announcements

Picture of Admin User
Aplilimet per programin 2020
by Admin User - Friday, 22 November 2019, 11:51 AM
 

Përshëndetje,

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se sapo ka filluar procesi i marrjes së aplikimeve për Programet e Bashkëpunimit të Rrjetit Evropian për Trajnimin Gjyqësor (EJTN) për vitin 2020.

Si dhe në vitin 2019, janë 3 lloje drejtimesh për vendet e Ballkanit Perëndimor për aktivitet...

Read the rest of this topic
(295 words)
 
Picture of Admin User
Njoftim Shpjegues
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 3:04 PM
 

Pershendetje,

Ne vijim te emailit te marre nga “Platforma Moodle” sot ne oren 13:07 me titull: Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN), deshirojme te bejme nje shpjegim ne lidhje me formen dhe natyren e aktivitetit.

Një webinar është...

Read the rest of this topic
(180 words)
 
Picture of Admin User
Regjistrimet për tre webinare të mundësuara nga Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqesore (EJTN)
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 2:34 PM
 

Përshëndetje!

Rrjeti Europian i Trajnimeve Gjyqësore (EJTN) ka hapur regjistrimin për tri webinar-e të reja që do të realizohen në dhjetor.

Regjistrimi është i hapur, i thjeshtë dhe i shpejtë për t’u realizuar. Sistemi ofron gjithashtu një kujtesë automatike dhe një kontroll të gatishmërisë së sistemit.

Më poshtë janë të dhënat e detajuara të përmbajtjes dhe linket e regjistrimit sipas tematikave përkatëse.

Ju faleminderit!

 

 Available courses

 1. Ekspertë/Lehtësues: Fjona Papajorgji; Arta Vorpsi / Iva Zemani 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 4 nëntor 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Interpretimi i normave të ndryshuara të neneve 351 dhe 352 të K.Pr.Penal. Ndikimi i jurisprudencës së Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në reformimin e institutit të gjykimit në mungesë.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sandër Simoni; Sokol Binaj / Andi Pogaçe
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 30 qershor – 1 korrik 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Ëngjëll Hysi; Skënder Kaçupi / Besmir Stroka
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 22-23 qershor 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Altin Dumani; Sotir Kllapi / Ardit Kuka 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 20 qershor 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Risitë e  procedurës së gjykimit njësues, sipas ndryshime të legjislacionit procedural. Praktika gjyqësore dhe njësimi - dy shkaqe të ndryshme për pranueshmërinë e rekursit. Efektet juridike të vendimeve që vendosin praktikën gjyqësore, si dhe raporti i tyre me vendimet njësuese. Roli i gjyqtarit të çdo niveli në funksion të njësimit dhe zhvillimit të praktikës gjyqësore.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Sadushi / Irida Kacerja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 15 qershor 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dhimitër Lara; Manjola Kajana 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 8-9 qershor 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Reida Kashta; Ardian Dvorani / Ornela Naqellari 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 30-31 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sandër Simoni; Tereza Merkaj; Arta Mandro / Doloreza Musabelliu 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 26-27 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / OSBE

 1. Ekspertë/Lehtësues: Mariana Semini; Arta Vorpsi / Kostandina Kuro 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 18-19 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Armand Gurakuqi; Denisa Asko / Edmond Koloshi 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 6 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/IRZ

 1. Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi; Ilir Panda / Erjon Çela 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 16 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Rrethi dhe kufijtë e shqyrtimit të padisë midis Gjykatave të juridiksionin të përgjithshëm dhe Gjykatave Administrative lidhur me detyrimin e noterit publik, që të vlerësojë kryesisht rezervën ligjore në momentin e çeljes së trashëgimisë testamentare.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari; Valentina Kondili / Arbana Selmanaj 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 11-12 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues: Amarildo Laçi; Fatmir Kazazi / Florian Boriçi 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 9 maj 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi; Florjan Kalaja 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 27 prill 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Berberi; Ardian Dvorani / Iva Zemani 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 26 prill 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë: Tereza Merkaj; Esmeralda Cami; Enkeleda Millonai
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 prill 2022, Hotel Colosseo, Shkodër.
 3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës; GIZ

 1. Ekspertë: Tereza Merkaj; Esmeralda Cami; Enkeleda Millonai
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 mars – 1 prill 2022, Hotel Regina, Vlorë.
 3. Orari i fillimit: 13:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës; GIZ

 1. Ekspertë/Lehtësues : Ervin Pupe; Ilir Toska / Lutfije Celami 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 21 prill 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / KLGJ

Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv në raport me lëshimin e urdhrit të ekzekutimit tej rasteve të parashikuara nga neni 510 i KPrC dhe mjetet e mbrojtjes së palës debitore. Pasojat dhe rregullimi aktual i tyre në KPrC.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Antonela Prendi; Sokol Ngresi / Laurent Fuçia 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 18 prill 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Brikena Ukperaj; Aurela Anastasi / Ylli Pjetërnikaj 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 13-14 prill 2022, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM / Prokuroria e Përgjithshme / QNL / Ambasada Hollandeze

 1. Ekspertë/Lehtësues : Amarildo Laçi; Madrid Kullolli / Genti Dokollari 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 11 prill 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Idlir Peçi; Spiro Spiro / Ylli Pjetërnikaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 31 mars 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

i) problematikat me natyrë ekstremiste fetare. Mohimi i genocidit dhe holokaustit.

ii) rastet e akteve me natyrë raciste drejtuar emigrantëve dhe azilkërkuesve.

iii) rrjetet sociale dhe grupet e marxhinalizuara (personat me probleme të shëndetit mendor ose me paaftësi të tjera fizike, përfshirja e të miturve, komuniteti LGBTQ, etj).

 1. Ekspertë/Lehtësues: Armand Gurakuqi; Denisa Asko / Ida Ahmetlli
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 mars 2022.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/IRZ


 1. Ekspertë/Lehtësues: Altina Nasufi; Gentian Medja / Ardian Shega
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 mars 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi; Arta Vorpsi / Erarbër Madhi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 mars 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/IRZ

 1. Ekspertë/Lehtësues: Aida Gugu; Evis Alimehmeti  / Lehtësues: Entela Nikaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 mars 2022, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Altin Shkurti / Florjan Kalaja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 9 mars 2022.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Besnik Dervishi; Adea Pirdeni / Elvana Çiçolli 
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 2 mars 2022.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues ShM: Ornela Naqellari  / Iva Zemani; Ekspertë EWMI: Olta Lolo
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 1 mars 2022.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/ EWMI

i) figurat e reja të veprave penale të grooming, cyberbullying, cyberharrasment dhe revenge porn; ii) roli i rrjeteve sociale dhe mosha e aksesit në këto rrjete. Bashkëpunimi me platformat online dhe kompanitë që veprojnë në këtë fushë; iii) teknikat e posaçme të hetimit të këtyre veprave (edhe ato të cilat nuk përfshihen në kodin e RSH); iv) raportimi dhe ndihma për viktimat e shfrytëzimit online. Problemet juridiksionale

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Arjan Muçaj / Denisa Asko; Ida Ahmetlli
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 28 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/Prokuroria e Përgjithshme

Trajtimi doktrinor i këtyre veprave, bazuar kryesisht në praktikën gjyqësore para dhe pas ndryshimeve të vitit 2017 të kuptimit të përgjithshëm të veprës penale të mashtrimit.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Spiro Spiro / Erjon Bani; Aida Cakaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 21 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Klodian Kurushi; Kostaq Beluri / Andi Pogaçe
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 17-18 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

Praktikat më të mira në çështje me të mitur përfshirë përmbledhjen për masat e sigurimit dhe dënimet, rezultatet e grupit të punës për analizën e vendimeve të shmangies dhe formate dhe mjete të tjera për profesionistët.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sonjela Voskopi; Elina Kombi / Eriselda Bala
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 14-15 Shkurt 2022, Pogradec.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: SIDA/ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Ervin Pupe / Marko Boshku
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 7-8 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues: Mariana Semini; Erajd Dobjani /  Elvana Çiçolli
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 4 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

Roli i Sondazheve të Kënaqësisë së Publikut - Manuali për kryerjen e sondazheve të kënaqësisë që synojnë përdoruesit e gjykatave në vendet anëtare të Këshillit të Evropës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Aida Gugu; Sokol Berberi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Shkurt 2022, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/SEJ III

Roli i Sondazheve të Kënaqësisë së Publikut - Manuali për kryerjen e sondazheve të kënaqësisë që synojnë përdoruesit e gjykatave në vendet anëtare të Këshillit të Evropës.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Aida Gugu; Sokol Berberi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 1 Shkurt 2022, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/SEJ III

Procedimi i vlerësimit sipas Rekomandimit CM/Rec(2010)12 i Komitetit të Ministrave drejtuar shteteve anëtare për gjykatësit: pavarësia, efikasiteti dhe përgjegjësitë (Miratuar nga Komiteti i Ministrave më 17 nëntor 2010 në mbledhjen e 1098-të të Deputetëve të Ministrave) si dhe Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Europian. Skema e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve sipas parashikimeve të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe akteve nënligjore pjesë e Skemës së Vlerësimit. Qëllimi i vlerësimit, parimet, burimet, procedura, kriteret e vlerësimit dhe treguesit përkatës.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Perikli Zaharia; Brikena Ukperaj / Rudina Palloi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 31 Janar 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/KLGJ

 1. Ekspertë/Lehtësues : Artur Kalaja/ Lorena Çabej
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 25 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Klodian Kurushi; Ardian Visha/ Florin Demollari
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 19 Janar 2022, SHM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Asim Vokshi/ Iva Zemani
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 27-28 Janar 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues: Esmeralda Cami; Enkeleda Millonai; Tereza Merkaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 1 Shkurt 2022, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Albana Boksi; Aurela Anastasi/ Irida Kacerja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 13 Janar 2022, SHM .
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro / Erlanda Agaj; Marsela Dervishi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 11 Janar 2022, SHM .
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Vorpsi; Evis Alimehmeti / Noela Ruço.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 21 Dhjetor 2021, SHM .
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Sadushi; Erarbër Madhi/ Gentian Hamiti
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 17 Dhjetor 2021, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Fatmir Kazazi; Altina Nasufi/ Elvana Çiçolli
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 16 Dhjetor 2021, ShM.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Mariana Semini; Aurela Anastasi / Diamela Goxha
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 14 Dhjetor 2021, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/UNDP

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Berberi; Idlir Peçi / Marçela Shehu
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 13 Dhjetor 2021, Shkolla e Magjistraturës .
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM / Projekti Italian / Këshilli i Lartë Gjyqësor

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dritan Hallunaj; Fabian Zhilla / Andi Pogaçe
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit 10 Dhjetor 2021, Shkolla e Magjistraturës .
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: ShM/Projekti Italian

 1. Ekspertë/Lehtësues:Vangjel Kosta.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25 Nëntor 2021, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: SEJ III

 1. Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24 Nëntor 2021, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: EURALIUS

Vështrim mbi praktikën gjyqësore vendase dhe raporti mes vendimeve gjyqësore me masat dhe rekomandimet e dhëna nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Dinamika dhe larmishmëria e ‘sistemit të shpërblimeve’ që buron nga sistemet rajonale të të Drejtave të Njeriut.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 Nëntor 2021, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi/TLAS

 1. Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi / Elvana Çiçolli.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 Nëntor 2021, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dhimitër Lara / Enkeleda Hoxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17-18 Nëntor 2021, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Altin Binaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 Nëntor 2021.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: OSBE

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Markelian Koca / Elona Mihali.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 Nëntor 2021, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Qëllimi i vlerësimit, parimet, burimet, procedura, kriteret e vlerësimit dhe treguesit përkatës.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Bujar Sheshi; Perikli Zaharia / Eloida Goxhi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 Nëntor 2021, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Raporti dhe përputhshmëria e tij me parimet dhe standardet nderkombëtare. Raste praktike të shkeljes së rregullave etike nga gjyqtarë dhe prokurorë si dhe të masave disiplinore të marra nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, mbi bazën e hetimit dhe procedimit disiplinor nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arben Isaraj; Brikena Ukperaj / Rudina Palloi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 Nëntor 2021, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / Këshilli I Lartë Gjyqësor (KLGJ)

 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Nëntor 2021, Hibrid (Shkolla e Magjistraturës dhe Online).
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / EURALIUS / Crown Prosecution Services (Prokuroria e Anglisë dhe Uellsit)

Qasje praktike për intervistimin e të miturve gjatë hetimit dhe gjykimit.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Elina Kombi; Eriselda Bala / Paulin Çera.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 – 12 Tetor 2021, Pogradec.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/ SIDA

Direktiva e Zbatimit 2004/48 dhe praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë; Shterimi në Pronësinë Intelektuale; Praktika gjyqësore e GJED për të drejtat themelore/e drejta e shprehjes dhe e drejta e Pronësisë Intelektuale; Nocioni i origjinalitetit sipas praktikës gjyqësore të GJED; Reforma në BE për markat tregtare; Direktiva Digjitale 2019/790.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Mariana Semini.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 – 12 Tetor 2021, Online.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/ Projekti i BE-se "Forcimi i Mbrojtjes dhe Zbatimit te te Drejtave te PI"

 1. Ekspertë: Nicola Ianutolo; Shara Monteleone; Pjerina Gaxha; Gaetana Natale; Erjon Muharremaj
 1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 Shtator, Online. Platforma Zoom Meeting.
 2. Orari i fillimit: 09:00
 3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/Projekti i Binjakëzimit

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro / Arnisa Këlliçi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 Shtator – 1 Tetor 2021, Për t’u përcaktuar.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/SSR

 1. Tema e aktivitetit: Disponimet e gjykatës rishikuese në gjykimin civil dhe administrativ dhe rigjykimi pas prishjes së vendimit në gjykimin civil dhe administrativ.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Vangjel Kosta; Amarildo Laçi/ Gentian Medja.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 Korrik 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Erilselda Bala; Elina Kombi / Paulin Çera.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 Korrik 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Jurisprudenca e Gj.E.D.Nj-së mbi cështjet e trafikimit të të miturve. Problematikat dhe sfidat ne luften kunder trafikimit te te miturve. Mbrojtja nga zhdukjet me forcë.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Elina Kombi / Eriselda Bala.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 Qershor 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Vecoritë e marrjes në pyetje të viktimës në rastet e krimeve seksuale. Problematika praktike në lidhje me dhunën seksuale ndaj të miturëve. Analizë krahasuese mes legjislacionit dhe praktikës ndërkombëtare me atë vendase, nevoja për reformim.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Tereza Merkaj; Nurjeta Tafa; Enkeleda Millonai.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 17 Qershor 2021, Hibrid, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 10:30
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/OSBE

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arben Rakipi; Enkeleda Millonai / Elona Alvora.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 Qershor 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Zhvillimet më të fundit të Jurisprudencës së GJEDNJ përfshi këtu: marrëdhëniet brenda të njëjtës gjini, riprodhimi i asistuar mjekësor, emigracioni, espulset, etj. Njohuri për HUDOC dhe Platformën HELP

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Engert Pëllumbi / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 Qershor 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Kostaq Beluri / Erlanda Agaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 Qershor 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Zëvendësimi i pjesës së pakryer të dënimit si një risi në legjislacionin penal të drejtësisë për të mitur. Jurisprudenca e Gjykatës së Lartë. Lirimi me kusht i të dënuarve me burgim të përjetshëm (Standartet e GJEDNJ-së); Aspekti krahasimor me vendet e tjera.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Altin Binaj / Besmir Stroka.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 Qershor 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Risitë e ligjit nr. 133/2015, datë 5.12.2015, “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. Problematikat e hasura në praktikën gjyqësore; Shqyrtimi i mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e tij.  Llojet e vendimeve që merr ATP-ja dhe ndarja e kompetencave mes gjykatave civile dhe administrative; Shqyrtimi i mosmarrëveshjeve që lidhen me vendimet e dhëna nga ish-KKP-ja dhe ish-AKKP-ja; Parime të përgjithshme të njohjes dhe shpërblimit të drejtë të vuajtjeve të shkaktuara nga marrja dhe mbajtja e padrejtë e pronës; Metodologjia e vlerësimit të kompensimit.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arbena Ahmeti; Elsa Toska / Engjëllushe Tahiri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 Qershor 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Fabian Zhilla; Ylli Pjetërnikaj / Erjon Bani.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Elsa Toska / Engjëllushe Tahiri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Altin Dumani / Juljan Zonja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Ndërgjyqësia, skenarët proceduralë të formimit dhe transformimit në faza dhe shkallë të gjykimit civil. Ndërgjyqësia; pjesëmarrja e personave të tretë në procesin civil

 1. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Altin Shkurti / Marsela Dervishi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sandër Simoni; Aurela Anastasi / Evis Alimehmeti.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/OSBE

 1. Ekspertë/Lehtësues : Perikli Zaharia; Arta Vorpsi / Kaliona Nushi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Intervistimi i të miturit viktimë dhe fazat e këtij proçesi. Analizë e jurisprudencës vendase dhe asaj ndërkombëtare.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Ilir Panda; Paulin Çera.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5-6 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/EURALIUS

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sandër Simoni; Aurela Anastasi / Evis Alimehmeti
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/OSBE

 1. Ekspertë/Lehtësues : Edlira Petri; Erjon Muharremaj / Erlanda Agaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 Maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/IRZ

 1. Ekspertë/Lehtësues : Ervin Pupe; Engert Pëllumbi / Flojera Davidhi
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

A mundet gjyqtari i themelit të kontrollojë dhe vlerësojë veprimtarinë e gjyqtarit të seancës paraprake? Raste të problematikav të lindura ne praktiken gjyqësore në këtë drejtim dhe nevoja për trajtim, diskutim dhe interpretim të dispozitave të KPP që disiplinojnë veprimtarinë e seicilit në proçesin penal.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Pasho; Tereza Merkaj
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26-27 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Ilirjana Olldashi; Sandër Simoni / Ornela Rrumbullaku
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 22-23 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/OSBEGjykimi për konstatimin e shkeljes së gjykimit brenda afatit të arsyeshëm, kreu X I KPrC. Kompetenca e gjykatave për gjykimin e shkeljes dhe kompetenca për shpërblimin e dëmit. Roli I gjykatës në përshpejtimin e gjykimit sipas parashikimeve te KPrC. Zhvillimi i procesit gjyqësor dhe sfidat e mekanizmit të ri procedural.

 1. Ekspertë/Lehtësues Dita I: Asim Vokshi; Valbona Pajo / Entela Nikaj. Ekspertë/Lehtësues Dita II: Sokol Berberi; Valbona Pajo / Entela Nikaj
 1. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20-21 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 2. Orari i fillimit: 09:00
 3. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues : Marjana Semini; Valbona Pajo / Irma Cami
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Edlira Petri; Erjon Muharremi / Semiramis Hoxholli
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Kontrolli incidental i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve normative me karakter nënligjor dhe kontrolli kushtetues incidental i ligjit nga gjykata.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Berberi; Arta Vorpsi / Noela Ruço
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues SHM: Albana Shtylla/Marko Boshku; Ekspertë ILO: Maura Miraglio; Cristina Mihes.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 15-16 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/ILO

 1. Tema e aktivitetit: Standartet ndërkombëtare të punës në praktikën gjyqësore   
 2. Ekspertë/Lehtësues SHM: Albana Shtylla/Marko Boshku; Ekspertë ILO: Maura Miraglio; Cristina Mihes.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13-14 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/ILO

 1. Tema e aktivitetit: Standartet ndërkombëtare të punës (SNP) në praktikën gjyqësore   
 2. Ekspertë/Lehtësues SHM:

Deklarata e mbrojtjes, rëndësia e saj për procesin, mënyra e administrimit dhe lejimit të provës së depozituar me deklaratën e mbrojtjes, afati i paraqitjes, koha, momenti përfundimtar i paraqitjes së provave si nga i padituri ashtu edhe nga paditësi, vendimmarrja për kundërpadinë dhe ndërhyrjen kryesore pas seancës përgatitore.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Vangjel Kosta; Ornela Naqellari / Marsela Dervishi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 Mars 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Klodian Kurushi; Madrid Kullolli / Ornela Rrumbullaku.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 Mars 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë EURALIUS: Thomas Traar; Arta Vorpsi Lehtësues ShM: Ersida Sefa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 Mars 2018, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/EURALIUS

 1. Ekspertë EURALIUS: Thomas Traar; Arta Vorpsi Lehtësues ShM: Ersida Sefa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 Mars 2018, On Line, Shkolla e Magjistraturës.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Ervin Pollozhani; Vangjel Kosta / Flojera Davidhi.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16 Mars 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues Dita I: Fabian Zhilla; Erjon Bani / Sotir Kllapi;Ekspertë/Lehtësues Dita II: Fabian Zhilla; Sotir Kllapi / Erjon Bani
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/EURALIUS

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arben Rakipi; Ardian Visha / Ervisa Hyka
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Nevoja për unifikim të modeleve të akteve proceduriale të aplikueshme për dhënien e masave të shmangies. Mospërmbushja e masave alternative për shmangien nga ndjekja penale dhe pasojat ligjore. Procedura ligjore dhe organet kompetente monitoruese të masave të shmangies. “Ndermjetesimit ne ceshtjet penale dhe zbatimi i ndermjetesimit sipas KDPM. Roli i prokurorise dhe gjykates ne zbatimin e ndermjetesimit viktime dhunues”.

 1. Ekspertë/Lehtësues Dita I: Tereza Merkaj; Arta Mandor / Manjola Xhaxho;Ekspertë/Lehtësues Dita II: Tereza Merkaj; Manjola Xhaxho / Eriselda Bala
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7-8 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/CSSP

 1. Ekspertë/Lehtësues : Nertina Kosova; Altin Binaj / Esmeralda Cami
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 Prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Klodian Kurushi; Ilirjana Olldashi / Elida Celami.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 Mars 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Manjola Bejleri / Genti Dokollari.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 8 Mars 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Sadushi; Ilir Panda / Sokol Pina.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 21 maj 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Kostaq Beluri; Kreshnik Ajazi / Ornela Rrumbullaku.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 Mars 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Artan Hajdari; Lindita Sinanaj / Gentian Hamiti.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 1-2 prill 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Eksperte/Lehtesues : Tereza Merkaj; Elvana Cicolli / Erlanda Agaj.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistratures.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

 1. Eksperte/Lehtesues : Tereza Merkaj; Enerjeta Shehaj / Elisabeta Gjoni.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Eksperte/Lehtesues : Arta Mandro; Emona Muci / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistratures.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbeshtetja financiare: Shkolla e Magjistratures

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Emona Muçi / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orar

1.      Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi, Altin Dumani/Elvana Çiçolli.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  11 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


Ky manual eshte nje guide per te vepruar ne rastet e Trafikimit te Qenieve Njerezore 

 1. Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore; Flutura Tafaj / Gentjan Medja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Rastet e praktikës gjyqësore të pushimit të çështjes nga gjyqtari i seancës paraprake dhe vlerësimi i tyre nga Gjykata e nivelit më të lartë. Problematikat e konstatuara në këtë drejtim.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Sokol Pasho / Manjola Hysa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arta Mandro; Ervin Pollozhani / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 25-26 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / ILO

 1. Ekspertë/Lehtësues:Mariana Semini; Altin Shkurti / Engjëllushe Tahiri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetjafinanciare: Shkolla e Magjistraturës

Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor, pozicioni i tij procedural; Ndarja e kompetencave midis Avokaturës së Shtetit dhe institucioneve publike; Praktika për rolin dhe pjesëmarrjen e avokatit të shtetit në gjykim.

 1. Ekspertë/Lehtësues: Alma Hicka; Erinda Meli / Ersida Sefa.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit15 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues: Dritan Hallunaj; Manjola Bejleri / Alma Kola (Felaj).
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Sa pasqyrojnë këto ndryshime qëndrimin e mbajtur nga GJEDNJ në lidhje me gjykimin në mungesë dhe a përmbushin detyrimin që rrjedh nga neni 6 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Praktika kombëtare dhe ndërkombëtare, mbi këtë çështje. Gjykimi në mungesë në seancë paraprake/në themel dhe kriteret ligjore të zbatimit të tij. Gjykimi në mungesë si shkaku ligjor i rigjykimit nëpërmjet rivendosjes dhe rishikimit. Zbatimi i diferencuar dhe problematikat e evidentuara në praktikën gjyqësore.

 1. Ekspertë/Lehtësues:Sandër Simoni; Ilirjana Olldashi / Esmeralda Cami.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23-24 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues: Tereza Merkaj; Arjan Muçaj / Armanda Xhaferri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit19 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues: Bujar Sheshi; Albert Meça / Irida Kacerja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues:Bujar Sheshi; Albert Meça / Irida Kacerja.
 2. Data dheVendi i aktivitetit: 18 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi / Eriselda Bala.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / SIDA

 1. Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi / Ersida Bala
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / SIDA

 1. Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi / Ersida Bala.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / SIDA

 1. Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi / Ersida Bala.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Mag

 1. Ekspertë/Lehtësues: Ilirjana Olldashi; Altin Dumani / Klodian Braho.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues:Fatjona Memçaj; Mirela Cano / Manjola Hysa.
 2. Data dheVendi i aktivitetit: 10 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Rregullat e veçanta të pyetjes së të miturit viktimë dhe/ose dëshmitar i shfrytëzimit seksual ose dhunës seksuale. Ekuilibri për garantimin e pjesëmarrjes së të miturit viktimë në proçedim dhe për garantimin e mbrojtjes së jetës private dhe mirëqenies së të miturve viktima dhe dëshmitarë.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Tereza Merkaj; Elina Kombi / Doloreza Musabelliu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues:Artan Hoxha; Ardian Visha / Arbër Çela.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Enkeleda Millonai; Sandër Simoni/Elida Celami (Kaçkini)
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Idlir Peçi / Juljan Zonja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 Janar 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues: Enkeleda Millonai; Sandër Simoni/Elida Celami (Kaçkini)
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 Shkurt 2021, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1.      Ekspertë/Lehtësues:

1.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  15 shkurt 2021,   Shkolla e Magjistraturës.

2.      Orari i fillimit: 09:00

3.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues : Vitore Tusha; Ilir Toska / Enkeleda Kapedani.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1.      Ekspertë/Lehtësues: Henrik Ligori, Mirela Cano/Armanda Xhaferri

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  29 mars  2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Eduart Halimi, Altina Nasufi/Elvana Çiçolli

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  26 mars  2021,   Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Fabjan Zhilla, Erjon Bani, Sotir Kllapi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  23-24 mars  2021,   Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës1.      Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi/Nurjeta Tafa

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  30-31 mars 2021, Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  SIDA/Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Dashamir Kore, Flutura Tafaj (Kola)/Diamela Goxha

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  24 mars  2021,   Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Sokol Berberi, Engert Pëllumbi/ Kaliona Nushi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  22 mars  2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi, Sokol Binaj/Elona Alvora

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit 17-18 mars  2021, Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Erinda Meli, Artan Hajdari/Lutfije Celami

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit   12  mars  2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Lindita Sinanaj,Ervin Pupe/Elvana Çiçolli

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  9-10 mars 2021, Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/LehtësuesVangjel Kosta, Ornela Naqellari/Gentian Hamiti

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  5 mars  2021,   Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Artan Hoxha, Ardian Visha/ Andi Pogaçe

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit  1 mars  2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues:  Altin Dumani/Daniela Sulaj.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  25 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro, Dritan Hallunaj/Luveda Dardha

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  22 shkurt 2021, Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Engjëll Hysi, Skënder Kaçupi/Besmir Stroka

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  19 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  SCI /Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë: Tereza Merkaj, Manjola Xhaxho, Arta Mandro, Mariana Semini

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  16-17 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: CSSP/ Shkolla e Magjistraturës


1.       Ekspertë/Lehtësues: Denisa Asko Anisa Qilimi,Armand Gurakuqi, Edmond Koloshi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  8-9 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.       Ekspertë/Lehtësues: Denisa Asko Anisa Qilimi,Armand Gurakuqi, Edmond Koloshi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  8-9 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi, Altina Nasufi /Bezart Kaçkini

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 3-4  shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi, Sokol Binaj/Doloreza Musabelliu

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 1 shkurt 2021,  Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Flutura Tafaj (Kola) Eralda Met’hasani (Cani)/ Erarbër Madhi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 18-19 janar 2021, on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Ervin Pupe, Ervin Pollozhani/Olkeda Lice

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  29  janar 2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Fabian Zhilla, Erjon Bani/ Esmeralda Cami.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  20-21  janar 2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Artan Hajdari, Teuta Hoxha/ Flojera Davidhi

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  14 janar 2021,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare:  Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues : Ardian DvoraniArbena Ahmeti/Gentjan Medja
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12-13 janar 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Spiro Spiro; Arta Vorpsi / Luveda Dardha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 14 – 15 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Asim Vokshi; Antonela Prendi / Matilda Fetau.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 11 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratës së shitjes së shitjes me rezervë, kontratës së shitjes së sendit të ardhshëm, kontratës së premtimit të shitjes dhe kontratës së shkëmbimit, dhe kontratës së sipërmarrjes.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Marjana Semini; Marjana Shegani / Engjëllushe Tahiri.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Florjan Kalaja / Paulin Çera.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 dhjetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Arben Rakipi; Altin Binaj / Andi Pogaçe.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë EURALIUS: Kroljanka Bumçi Ekspertë SHM: Henrik Ligori.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27 Nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / EURALIUS / PAMECA

Hyrje në Teorinë Gjinore, Teoritë gjinore në sallat e gjyqit, konteksti kombëtar dhe ndërkombëtar dhe praktika gjyqësore.

 1. Ekspertë /Lehtësues SHM: Aurela Anastasi; Arta Mandro; Mariana Semini / Diamela Goxha.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 23 – 24 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / UNDP

 1. Ekspertë: Mirela Bogdani; Aida Gugu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/SEJ III

 1. Ekspertë: Mirela Bogdani; Aida Gugu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 4 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës/SEJ III

 1. Ekspertë/Lehtësues : Naureda Llagami; Elsa Toska / Laurent Fuçia.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 20 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

Standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të pavarësisë së magjistratit në ushtrimin e detyrës, në raport me kufijtë e hetimit disiplinor. Roli i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në hetimin disiplinor të magjistratëve.

 1. Ekspertë/Lehtësues : Perikli Zaharia; Evis Alimehmeti / Rezarta Aliu.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 18 – 19 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1.      Ekspertë/Lehtësues: Vangjel Kosta, Vojsava Osmanaj/Ina Hoxhaj

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 dhjetor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Lindita Sinanaj, Sokol Ibi/Gentian Hamiti

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 21-22 dhjetor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Elsa Toska, Manjola Xhaxho/Entela Nikaj

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 10-11 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Tereza Merkaj, Idlir Peçi/Genti Dokollari.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 16-17 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 1. Tema e aktivitetit: Masat e përkohshme procedurale në procesin civil; Masat e sigurimit të padisë; Ekzekutimi i përkohshëm i vendimit; Pezullimi i vendimit.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Dashamir Kore; Ornela Naqellari / Marsela Dervishi.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 13 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Tema e aktivitetit: Parashkrimi fitues përballë mënyrave të tjera origjinale të fitimit të pronësisë. Fitimi i pronësisë me parashkrim fitues, me ose pa titull. Probleme të praktikës gjyqësore lidhur me fitimin e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme shtetërore nga subjektet private në kushtet e parashkrimit fitues me ose pa titull, etj.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Alma Hicka; Artan Hajdari / Flojera Davidhi.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 10 – 11 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Tema e aktivitetit: Parimi non reformation in peius në gjykimet rishikuese penale, civile dhe administrative.   
 2. Ekspertë/Lehtësues : Sonjela Voskopi; Florjan Kalaja / Ervisa Hyka.
 3. Data dhe Vendi i aktivitetit: 6 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 4. Orari i fillimit: 09:00
 5. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Sokol Ngresi; Manjola Bejleri / Irida Kacerja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 2 nëntor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë/Lehtësues : Flutura Kola (Tafaj); Ilir Toska / Olkeda Lice.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 30 tetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

 1. Ekspertë EURALIUS: Filippo Aragona / Kroljanka Bumçi Ekspertë /Lehtësues SHM: Albana Boksi; Enkeleda Millonai / Manjola Kajana.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 28 tetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës / EURALIUS


1.      Ekspertë/Lehtësues: Arben Rakipi, Albana Boksi/ Marsela Dervishi.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 7 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Klodian Braho, Altin Binaj/Armanda Xhaferri.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 2-3 dhjetor  2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: OSBE/Shkolla e Magjistraturës.

1.      Ekspertë/Lehtësues: Ervin Pupe, Julian Haxhiu/ Ina Hoxhaj

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 12 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.1.      Ekspertë/Lehtësues: Skënder Kaçupi, Dritan Hallunaj/Elida Celami (Kaçkini).

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  27 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Sokol Pasho, Artan Hoxha, Olger Rumnici.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 24-25 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës.


1.      Ekspertë/Lehtësues: Sokol Sadushi , Erind Mërkuri/ Aulona Hazbiu

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit   23 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.       Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1.      Ekspertë/Lehtësues:Tereza Merkaj, Engjëll Hysi, Genti Dokollari

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 19 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.       Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë:Sokol Berberi, Marjana Semini, Arta Mandro

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  17 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.       Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës

1)      Ekspertë/Lehtësues:Enkeleda Millonai, Amarildo Laçi/Florian Boriçi.

2)      Data dhe Vendi i aktivitetit: 9 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3)      Orari i fillimit: 09:00

4)      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Engjëll Hysi, Kreshnik Ajazi/Arbër Çela

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 5 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Klodian Kurushi, Bujar Sheshi/ Andi Pogaçe.

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit:  2-3 nëntor 2020, On-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1.      Ekspertë/Lehtësues: Spiro Spiro,Madrid Kullolli/ Daniela Sulaj (Konica)

2.      Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 tetor 2020, on-line Shkolla e Magjistraturës.

3.      Orari i fillimit: 09:00

4.      Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


1. Ekspertë/Lehtësues: Elina Kombi/ Eriselda Bala

2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 27-28 tetor 2020,  on-line Shkolla e Magjistraturës.

3. Orari i fillimit: 09:00

4. Mbështetja financiare: SIDA/ Shkolla e Magjistraturës


 1. Ekspertë/Lehtësues : Henrik Ligori; Nertina Kosova / Irida Kacerja.
 2. Data dhe Vendi i aktivitetit: 26 – 27 tetor 2020, On Line, Shkolla e Magjistraturës.
 3. Orari i fillimit: 09:00
 4. Mbështetja financiare: Shkolla e Magjistraturës


 • Moderator Henrik Ligori
 • Ekspertë EURALIUS: Carmine Pirozzoli, Giovanni Conzo, Gianluigi Pratola. 
 • Ekspertë ShM: Daniela Sulaj (Konica) 
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 22 tetor 2020, On-Line Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare:EURALIUS/PAMECA/Shkolla e Magjistraturës.


 • Ekspertë: Arta Mandro/ Ekspertë USAID/ AFWJO: Enerjeta Shehaj (Deraj) Diamela Goxha
 • Data dhe Vendi i aktivitetit: 29 korrik 2020, Shkolla e Magjistraturës.
 • Orari i fillimit: 09:00
 • Mbështetja financiare: USAID/AFWJO/Shkolla e Magjistraturës.